Thiết bị livestream -Capture 4 đường HDMI input | Thunderbolt 3 Capture Card | Chính hãng

Sản phẩm do shopphukien24h cung cấp
Mã SP: 2S-1-1661413391-655
Giá bán
11,500,000đ17,300,000đ(-33%)
Giao hàng toàn quốc.
100% bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Mô tả chi tiết

Features :

Broadcast level 4K@60fps DP usb type 4 channel H DMI Capture Card For game /live sports/video conference Live Streaming

Broadcast level 4K@60fps DP usb type 4 channel H DMI Capture Card For game /live sports/video conference Live Streaming

Broadcast level 4K@60fps DP usb type 4 channel H DMI Capture Card For game /live sports/video conference Live Streaming

Broadcast level 4K@60fps DP usb type 4 channel H DMI Capture Card For game /live sports/video conference Live Streaming

Broadcast level 4K@60fps DP usb type 4 channel H DMI Capture Card For game /live sports/video conference Live Streaming

Broadcast level 4K@60fps DP usb type 4 channel H DMI Capture Card For game /live sports/video conference Live Streaming

Broadcast level 4K@60fps DP usb type 4 channel H DMI Capture Card For game /live sports/video conference Live Streaming

Broadcast level 4K@60fps DP usb type 4 channel H DMI Capture Card For game /live sports/video conference Live Streaming

Broadcast level 4K@60fps DP usb type 4 channel H DMI Capture Card For game /live sports/video conference Live Streaming

Broadcast level 4K@60fps DP usb type 4 channel H DMI Capture Card For game /live sports/video conference Live Streaming

Broadcast level 4K@60fps DP usb type 4 channel H DMI Capture Card For game /live sports/video conference Live Streaming

Bạn đang xem
11,500,000đ 17,300,000đ (-33%)
Sản Phẩm Liên Quan